Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

bloodhail
15:18
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaaviee aviee

May 04 2017

bloodhail
11:13
7717 1750

April 26 2017

bloodhail
09:24
2284 329e
Oh Vonnegut <3

April 14 2017

bloodhail
04:23
0551 d140 500
Xavier Dolan
Reposted fromVictorialies Victorialies viailovemovies ilovemovies

April 12 2017

bloodhail
00:37

Skoro przeszkadzała jej cisza i brak ciepła to mogła kupić telewizor i elektryczny grzejnik, ale ona chciała mieć męża – ciepły plaster przyklejany na wszelkie bolączki; produkt jak z reklam, który daje szczęście instant i to bez potrzeby zażywania kokainy.Kiedy więc poznała Wojtka to już go nie wypuściła i to pomimo tego, że wszystko sugerowało, że to zły pomysł. Czy był jej bratnią duszą? Czy zwracał na nią uwagę w taki sposób, że samo jego spojrzenie mówiło: „Jesteś dla mnie ważna”? Czy poważnie traktował jej marzenia? Czy interesowało go to, że chciała robić coś innego, pojechać do Barcelony i całować się z nim mając w tle Kolumnę Kolumba? Czy uważała go za interesującego człowieka? Czy chociaż radził sobie ze swoimi problemami inaczej niż zapijając egzystencjalne problemy jakby był co najmniej Markiem Hłaską?

Odpowiedzi na te pytania brzmiały: „Nie”.

Siedemnaście lat później siedziała więc w swojej kuchni urządzonej na samym początku odrodzonego kapitalizmu. Jej dwoje dzieci – córka i syn – przed godziną wyszło z domu. Przed sobą miała gazetę z obiadami do 15 zł. Jednak zamiast ją czytać myślała o tym, dlaczego do cholery, zamiast samotności nie bała się chujowego związku? Co ją do kurwy nędzy przekonało, że to ma sens? — Volantification

April 07 2017

bloodhail
20:01
You saved me life, she tried to tell him. Not forever, not for good. Probably just temporarily. But you saved my life, and now I'm yours. The me that's me right now is yours. Always.

— Rainbow Rowell, Eleanor & Park
bloodhail
19:58
She never looked nice. She looked like art, and art wasn't supposed to look nice; it was supposed to make you feel something.
— Rainbow Rowell, Eleanor & Park

March 19 2017

bloodhail
00:47
5338 b64e 500
Reposted fromsosna sosna viamotorcycles motorcycles

March 17 2017

18:26
1826 8ce9 500
Reposted fromerial erial viano-longer-kore no-longer-kore

March 16 2017

bloodhail
10:55
Reposted fromAJK AJK viailovemovies ilovemovies

March 08 2017

11:51

July 05 2015

bloodhail
23:21
5914 2482 500
"Nikt nigdy nie powstrzyma nas od interesowania się życiem genialnego człowieka.
Można by powiedzieć, że on sam jest dziełem sztuki, że życie jego jest poematem czy powieścią, że on sam jest cudem."
 ~~ Tadeusz Boy-Żeleński
Reposted frombarock barock viano-longer-kore no-longer-kore

July 04 2015

bloodhail
23:10
5943 a679
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaaviee aviee

July 03 2015

bloodhail
22:04
0609 956b 500
Reposted byitonerthebizonelentarieSkydelan
bloodhail
20:43
bloodhail
20:37
0399 603f
bloodhail
18:22
FREE DELIVERY ON ALL ORDERS, FREE WORLDWIDE SHIPPING --> http://www.bloodtightapparel.com
vegan tees, bags, hats

Reposted fromveganvegetarian veganvegetarian

July 02 2015

bloodhail
07:16
6038 0a24

July 01 2015

bloodhail
22:00
4063 293e
bloodhail
21:20
The man who follows the crowd will usually get no further than the crowd. The man who walks alone is likely to find himself in places no one has ever been.
— Alan Ashley-Pitt
Reposted bykatkadAmericanloverlifelessgreensfridaysisteronebreathimthedevililovemetaljanealicejones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl