Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

bloodhail
13:51

A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromwherethehellareyou wherethehellareyou viaaviee aviee
bloodhail
13:50
2198 a7c5 500
Reposted frompesy pesy viano-longer-kore no-longer-kore

July 18 2017

bloodhail
21:21
0689 f81a
Greece
Reposted fromsiegmunda siegmunda viano-longer-kore no-longer-kore

July 15 2017

bloodhail
14:56
- Tak, to w pewnym sensie prawda. To przecież ja sama, coś co we mnie tkwi i mówi, że nie powinnam postępować podle w stosunku do innych.
- Kiedy decydujesz, że nie będziesz działać podle, choć to może być sprzeczne z twoim interesem, wówczas korzystasz z wolności.
- Nie jest się też szczególnie wolnym i samodzielnym, gdy folguje się tylko własnym żądzom.
- Łatwo można stać się "niewolnikiem". Tak, można nawet stać się niewolnikiem własnego egoizmu. Natomiast przezwyciężenie własnych żądz i zachcianek wymaga samodzielności i wolności.
— Świat Zofii
Reposted fromHiperborea Hiperborea

July 12 2017

bloodhail
19:32

July 06 2017

bloodhail
12:40
7974 f579
Reposted fromYolosuppe Yolosuppe viadrugs drugs

July 04 2017

08:20
9931 da26

elodieunderglass:

kounttrapula:

‘Rat Park’ -Stuart McMillen

You’ll never think about drug addiction the same way again after reading this comic.

What I found absolutely impressive and stunning about this comic is the way the artist explained the identification and elimination of the confounding factors in the Rat Park study. This is one of the hardest parts of experiments to explain to the public, and I think it was just brilliantly done.

Reposted fromfrixsky frixsky viadrugs drugs

June 28 2017

bloodhail
09:52
5579 c16f
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaaviee aviee

June 19 2017

bloodhail
21:05
5700 9c47 500

June 11 2017

bloodhail
13:21
0447 ac96

June 06 2017

bloodhail
21:27
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viaaviee aviee
bloodhail
21:27
6817 a532 500
Reposted fromindeed indeed viaaviee aviee

June 04 2017

bloodhail
20:55

Bądź sprawiedliwa dla siebie, to podwalina sprawiedliwości ogólnej

— Pepsi

June 03 2017

bloodhail
14:01
6413 c4c3
Reposted fromveganvegetarian veganvegetarian

May 24 2017

bloodhail
15:18
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaaviee aviee

May 04 2017

bloodhail
11:13
7717 1750

April 26 2017

bloodhail
09:24
2284 329e
Oh Vonnegut <3

April 14 2017

bloodhail
04:23
0551 d140 500
Xavier Dolan
Reposted fromVictorialies Victorialies viailovemovies ilovemovies

April 12 2017

bloodhail
00:37

Skoro przeszkadzała jej cisza i brak ciepła to mogła kupić telewizor i elektryczny grzejnik, ale ona chciała mieć męża – ciepły plaster przyklejany na wszelkie bolączki; produkt jak z reklam, który daje szczęście instant i to bez potrzeby zażywania kokainy.Kiedy więc poznała Wojtka to już go nie wypuściła i to pomimo tego, że wszystko sugerowało, że to zły pomysł. Czy był jej bratnią duszą? Czy zwracał na nią uwagę w taki sposób, że samo jego spojrzenie mówiło: „Jesteś dla mnie ważna”? Czy poważnie traktował jej marzenia? Czy interesowało go to, że chciała robić coś innego, pojechać do Barcelony i całować się z nim mając w tle Kolumnę Kolumba? Czy uważała go za interesującego człowieka? Czy chociaż radził sobie ze swoimi problemami inaczej niż zapijając egzystencjalne problemy jakby był co najmniej Markiem Hłaską?

Odpowiedzi na te pytania brzmiały: „Nie”.

Siedemnaście lat później siedziała więc w swojej kuchni urządzonej na samym początku odrodzonego kapitalizmu. Jej dwoje dzieci – córka i syn – przed godziną wyszło z domu. Przed sobą miała gazetę z obiadami do 15 zł. Jednak zamiast ją czytać myślała o tym, dlaczego do cholery, zamiast samotności nie bała się chujowego związku? Co ją do kurwy nędzy przekonało, że to ma sens? — Volantification

April 07 2017

bloodhail
20:01
You saved me life, she tried to tell him. Not forever, not for good. Probably just temporarily. But you saved my life, and now I'm yours. The me that's me right now is yours. Always.

— Rainbow Rowell, Eleanor & Park
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl