Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2018

bloodhail
02:11
https://78.media.tumblr.com/ec4a07418057ac87c176fcbd320b71a9/tumblr_p1cxvo9VBl1uax063o1_540.gifhttps://78.media.tumblr.com/57bc9e6d8d8c21684354825ba5bbac92/tumblr_p1cxvo9VBl1uax063o2_r1_540.gifhttps://78.media.tumblr.com/989cebe5e07371c22bfe904c243c2387/tumblr_p1cxvo9VBl1uax063o3_r1_540.gif
https://78.media.tumblr.com/08a202017cd0380f83670b8f5d858abe/tumblr_p1cxvo9VBl1uax063o5_540.gif
Reposted fromthebelljar thebelljar viailovemovies ilovemovies
bloodhail
02:09
5439 5ea9 500
Reposted frompalesoap palesoap viaaviee aviee
bloodhail
02:07
02:07
6749 fcae 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaaviee aviee

January 18 2018

bloodhail
13:45
bloodhail
13:41
2160 e36e 500
bloodhail
13:41
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
bloodhail
13:37
bloodhail
13:37
5052 d0a5
Reposted fromtfu tfu viano-longer-kore no-longer-kore
13:36
I hate small talk. I wanna talk about death, aliens, sex, what life means and why we are here.
— Me (via fxckingsinner)
Reposted fromkulamin kulamin viaforgettoregret forgettoregret
bloodhail
13:35
7215 eef3
bloodhail
12:02
9841 4839 500

January 12 2018

bloodhail
01:48
4647 f13b 500
01:47
0408 e2fc
Reposted fromturquoise turquoise viano-longer-kore no-longer-kore

January 07 2018

bloodhail
03:35
8196 36a9 500

December 27 2017

bloodhail
23:01

December 26 2017

bloodhail
22:17
4379 c27f 500
Beata Pawlikowska, “moja wewnętrzna moc “

December 25 2017

bloodhail
23:37
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaforgettoregret forgettoregret
bloodhail
23:33
3371 fca5 500
Reposted fromqb qb viano-longer-kore no-longer-kore

December 24 2017

00:03
0096 0514 500
Reposted frombrumous brumous viano-longer-kore no-longer-kore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl